TARIMSAL DEPOLAMA TESİSLERİ VE GIDA SANAYİ UYGULAMALARI

Tahıl depolarında uygun olmayan nem ve sıcaklık, ürün stoğunu tehdit eden en önemli faktörler arasındadır; üründe bozulmayı başlatarak ve bozulma hızını arttırarak kayıplara  sebep olur. Depo sıcaklığının 18C°nin altında tutulması birçok böcek türünün faaliyetini engeller veya durdurur. Depo sıcaklığında her 5C°’lik düşüş depolama süresini 2 kat arttırır. Bu nedenle tahıl depolarının ve depolanan tahılların nem içeriği ve sıcaklığının yükselmemesi büyük önem taşır.
Ayrıca, depolanmış tahılın muhtelif kısımlarında oluşan sıcaklık farkları ürün yığınının içinde rutubet transferine sebep olur. Rutubetin transfer olduğu bölgede kritik rutubet seviyesi aşılmış ve bozulma için uygun ortam doğmuş olur.

Thermo-Shield® Tank/Endüstriyel özellikle gece ve gündüz arasındaki büyük sıcaklık farkları olan bölgelerde, silonun aşırı soğuyup ısınmasını önler ve silo içindeki sıcaklık değişimine engel olur. Ayrıca su sızdırmazlık özelliği ile siloları çepeçevre sararak, deponun ekleme yerlerinden, vida-cıvata gibi bağlantı yerlerinden su sızmalarını engelleyerek rutubet kontrolünü kolaylaştırır.
Tahıl taneleri normalde ısıyı geç iletir. Depolanan ürünün havayla veya silo çeperi ile temasta olan 20–25 cm’lik yüzeyi ısı değişikliklerine uyum gösterir, daha içerdeki tabakalar ise aylarca mevcut sıcaklığını muhafaza eder. Üstün termal kalkan özelliği olan Thermo-Shield® Tank/Endüstriyel ile kaplanan silo çeperleri ve depo duvarları termal bir kalkan gibi koruma sağlar. Böylece ürün ile silo çeperi ısı iletimi yönünden tam bir uyum içinde olur.
Süt toplama araçları, sıvı gıda stoklama, yağ tankları vb. sıvı gıdaların bozulmadan depolanması veya taşınması için kullanılan tankların ısı yalıtımı çok önemlidir. Tek cidarlı korumasız tankların veya çift cidarlı tankların dış yüzeylerine uygulanacak Thermo-Shield® Tank/Endüstriyel ile taşınan/stoklanan ürünlerin kaliteleri uzun süre muhafaza edilir. Soğutma sistemi olan tanklarda enerji tüketimi azalır.

Gıda sanayiinde kullanılacak yalıtım malzemesinin seçimi çok önemlidir. Yalıtım malzemesinin, insan veya hayvan sağlığına zararlı gaz yaymaması, toksik madde içermemesi, yayılan toz ve liflerinin üretim sürecindeki gıdaları kirletmemesi, üretim tesisisin rutin temizliğinde kullanılan deterjan ve diğer kimyasal maddelerden zarar görmemesi çok önemlidir. Ayrıca gıda sanayiinde kullanılacak ideal bir yalıtım malzemesinin yoğuşmayı engellemesi ve nem/rutubet tutmaması, ortamda küf, mantar ve bakteri oluşumunun engellenmesi bakımından çok önemlidir. Geleneksel yalıtım malzemeleri yaydıkları toz ve lifler ile üretim sürecindeki gıdaları kirletmeleri, bünyelerinde tuttukları nem ile küf ve bakteri oluşumuna neden olmaları, temizlik kimyasallarına direnç gösteremeyip yapılarının zarar görmesi sebebiyle gıda tesislerinde kullanıma uygun değildir. Oysaki Thermo-Shield® ürünleri dökülmeyen, pullanmayan, su tutmayan, küf yapmayan, temizlik kimyasallarından zarar görmeyen ve korozyonu önleyen yapısı ile gıda üretim tesislerinde ideal bir termal koruma çözümü sunar.
Ayrıca Thermo-Shield® Çatı ürünleri tavuk üretim çiftlikleri, ahırlar, çiftlikler, depo, antrepo gibi yapı maliyetlerinin düşük tutulmaya çalışıldığı, ancak soğuk veya sıcak iklim koşullarından korunması gereken ve su koruması ihtiyacı olan yapılarda, düşük maliyet – kolay işçilik – etkin termal kalkan kombinasyonu ile çözüm sağlar.

TARIMSAL DEPOLAMA TESİSLERİ VE GIDA SANAYİİ ALANLARINDAN BAZI UYGULAMAR 
  • Tahıl siloları
  • Yem siloları
  • Tavuk üretim çiftlikleri
  • Süt tankları
  • Gıda Sanayii
  • Ahırlar
  • Hangarlar
  • Antrepolar

 KULLANILACAK TERMAL KALKAN ÜRÜNLERİ

Thermo-Shield® Tank/Endüstriyel,
Thermo-Shield® Çatı
Thermo-Shield® Dış Cephe